16 Eylül 2015 Çarşamba

Avrupa Birliği'nin Libya Politikasi: Realizm veya İdealizm

Yeni makalem Ortadogu Analiz Dergisinde yayimlanmistir.

Özet:

AB’nin Libya politikaları idealizmden ziyade daha çok realist bir çizgide olduğu görülmektedir. AB’nin Libya’daki ekonomik çıkarları AB’nin Libya  politikasının gelişmesinde ve değişmesinde en önemli rolü oynamaktadır. AB’nin Libya’daki pragmatik siyasi ve ekonomik ilişkileri ülkenin uzun vadeli bir barışına ve istikrarına katkıda bulunmamaktadır. Aksine AB’nin pragmatik politikaları ülkenin siyasi ve ekonomik krizinin derinleşmesine sebep olduğunu söyleyebiliriz. AB’nin bu ülkenin iç dinamiklerine uygun olarak bir dış politika geliştirmesi hem Libya’nın normalleşmesine hem de AB-Libya ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde gelişmesine katkıda bulunacağını ifade edebiliriz.

Makaleme asagidaki linkten ulasilabilir:

http://www.orsam.org.tr/en/Publication/MiddleEastAnalysisArticles.aspx?ID=76

Sıradağ, A. (Eylul-Ekim 2015). Avrupa Birligi'nin Libya Politikasi: Realizm veya Idealizm. Ortadogu Analiz, Cilt 7, Sayi 70, pp. 76-77.  

2 Haziran 2015 Salı

Türkiye-Güney Afrika Cumhuriyeti İlişkileri: Tarih, Kimlik ve Değişim


Yeni makalem Ortadogu Analiz Dergisinde yayimlanmistir.

Ozet:


Türkiye ve Güney Afrika ülkeleri coğrafi olarak iki farklı kıtada olmasına rağmen  bu iki ülkenin dünya politikasında çok önemli bir yeri vardır.  Türkiye coğrafi olarak çok önemli bir konumda bulunurken Güney Afrika ise Afrika kıtasının en gelişmiş ülkesidir. Güney Afrika Türkiye için Sahra-altı Afrika bölgesi ile ilişkilerini geliştirebilmek için bir stratejik merkez iken, Türkiye’de Güney Afrika ülkesi için  hem Orta Asya ülkeleri hem de Doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini geliştirebilmek için kilit bir rol oynamaktadır. Güney Afrika Sahra-altı Afrika bölgesinde Türkiye’nin en büyük ticari ortağı iken Türkiye Güney Afrika’nın Doğu Avrupa ülkeleri  içinde en büyük ticari ortakları arasında bulunmaktadır. Bu çalışmada  Türkiye ile Güney Afrika ilişkilerini üç kısımda inceleyebiliriz. İlk kısım Osmanlı Devleti’nin bu ülke ile geliştirdiği tarihi ilişkilerdir. İkinci bölüm olarak Soğuk Savaş sonrasında değişen Türkiye ile Güney Afrika ilişkileri. Son kısım ise AK Parti Hükümetinin Güney Afrika ile geliştirdiği siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileridir.


Makaleme asagidaki linklerden ulasilabilir:

http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201562_17abdurrahimsiradag.pdf

http://www.orsam.org.tr/en/Publication/MiddleEastAnalysisArticles.aspx?ID=74


Sıradağ, A. (Mayis-Haziran 2015). Turkiye-Guney Afrika iliskileri: Tarih, Kimlik ve Degisim. Ortadogu Analiz, Cilt 7, Sayi 68, pp. 75-77.  

21 Mayıs 2015 Perşembe

Yeni Yayinim: Sahra Altı Afrikası’nda Terörist Grupların Yükselişi: Boko Haram ve Eş-Şebab


Afrika'da terorizm konusu uzerine hazirladigim calismam SETA yayinlarindan cikmistir.

Ozet:


2001’de gerçekleşen 11 Eylül saldırılarından sonra Afrika’da yeni bir siyaset ve güvenlik düzeni ortaya çıktı. Bu dönemden sonra Afrika’da birçok ülke ile Afrika Birliği (AU) ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) gibi önemli bölgesel örgütler güvenlik merkezli dış politikalar geliştirmeye başladı. Ancak Afrika ülkelerinin ve bölgesel örgütlerin geliştirdiği güvenlik odaklı politikalar kıtaya sürdürülebilir bir barış, güvenlik ve istikrar getiremedi. Bu politikalar Afrika ülkelerinde siyaset, ekonomi ve sosyal istikrar üzerinde olumsuz etkilere yol açtı ve yeni radikal hareketlerin ve terör gruplarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Örneğin; Nijerya’da Boko Haram ve Somali’de Eş-Şebab terör örgütleri 2000’li yılların başından itibaren Afrika’daki en tehlikeli ve radikal terör grupları olarak ortaya çıktı. Bu analizde, Boko Haram ve Eş-Şebab terör örgütlerini ortaya çıkaran dinamikler, her iki örgütün ideolojik kökenleri ve bu grupların düzenlediği terör saldırılarının arkasındaki ana sebepler incelenmektedir.

 Calismama asagidaki linkten ulasabilirsiniz:

http://setav.org/tr/sahra-alti-afrikasinda-terorist-gruplarin-yukselisi-boko-haram-ve-es-sebab/analiz/20777

Sıradağ, A. (2015).  Sahra Altı Afrika'sında Terörist Grupların Yükselişi: Boko Haram ve Eş-Sebab (The Rise of Terrorist Groups in the Sub-Saharan Africa: Boko Haram and Al-Shabaab). (H. Öz, Çev.) Cilt. 125. SETA Analiz, pp. 1-24.

10 Nisan 2015 Cuma

Turkiye-Afrika Iliskilerinde Yeni Donem: Stratejik Ortaklik


Ozet:


Türk Dış Politikası (TDP) 2000’li yıllardan itibaren büyük bir değişim ve dönüşüm içerisine girmiştir. Yeni aktörlerle stratejik ortaklıklar kurularak Türkiye’nin uluslararası sistemdeki ağırlığı daha fazla hissedilmeye başlanmıştır. Türkiye, Afrika kıtası ile ilk kurumsal ilişkisini 18-21 Ağustos 2008 tarihinde İstanbul’da I. Türkiye-Afrika Zirvesi ile resmi olarak başlatmıştır. Bu zirveye 49 Afrika ülkesinden üst düzey katılım gerçekleşmiş ve 11 uluslararası ve bölgesel örgüt temsilcileri katılmıştır. I. Türkiye-Afrika Zirvesi özellikle kıta ile çok yönlü ilişkilerin başlatılması ve Türkiye’nin kıtaya yönelik geleneksel, pasif ve tek yönlü dış politikasının değişmesi için büyük bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla, bu zirve ile birlikte kıta ile stratejik ortaklık geliştirilerek Türkiye’nin dış politika ufku bir dönüşüm içerisine girmeye başlamıştır. 19-21 Kasım 2014 tarihinde II. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Afrika kıtasının batısında yer alan Ekvator Ginesi’nin evsahipliğinde başkent Malabo’da gerçekleşti. 2013 yılında yapılması planlanan II. Türkiye-Afrika Zirvesi, Ekvator Ginesi ve Etiyopya arasında yaşanan zirvenin ev sahipliği konusundaki ihtilaflar sebebi ile Kasım 2014 yılına ertelenmişti. 

Siradag, A. (Mart-Nisan 2015). Turkiye-Afrika Iliskilerinde Yeni Donem: Stratejik Ortaklik. Ortadogu Analiz, Cilt 7, Sayi 67, pp. 14-17.

Makaleme asagidaki linklerden ulasabilirsiniz.
 
http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2015414_3abdurrahimsiradag.pdf

http://www.orsam.org.tr/tr/Yayinlar/OrtadoguAnalizMakaleler.aspx?ID=68
     

24 Mart 2015 Salı

Yeni Makalem: Türkiye’nin Sahraaltı Afrika Politikası


Yeni Makalem SETA'da yayınlandı:

Türkiye’nin Sahraaltı Afrika Politikası 

Özet
 

Türkiye'nin son yıllarda Sahraaltı Afrika ülkeleri ile artan ilişkileri, Türk Dış Politikası (TDP)`nın çok boyutlu bir derinlik kazanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası politikadaki yeni gelişmeler ve Türkiye'deki değişen iç dinamikler, Türkiye'nin Afrika ile olan ilişkilerinin yeniden tanımlanmasını zorunlu kılmıştır. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte Türkiye-Afrika ilişkileri, TDP`de en fazla ihmal edilen konulardan birisi olmuştur. Bu makale Türkiye'nin Sahraaltı Afrika bölgesi ile siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerini incelemekte ve bu coğrafi bölge ile artan ilişkilerini etkileyen dinamikler ve sorunlar araştırılmaktadır. Türkiye'nin Sahraaltı Afrika ülkeleri ile gelişen ilişkilerinin doğru bir zeminde değerlendirilebilmesi için Sahraaltı Afrika teriminin kısa tarihi ve bu bölgenin uluslararası politikadaki yeri ve önemi kısaca ele alınacaktır.   

Sıradağ, A. (2015). Türkiye'nin Sahraaltı Afrika Politikası. Türk Dış Politikası Yıllığı 2013, (Editörler: Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Balcı). Ankara: Seta Yayınları, pp. 395-414.

http://setav.org/tr/turk-dis-politikasi-yilligi-2013/kitap/18563Turkey-Africa alliance: Evolving patterns in security relations

ABSTRACT Turkey has maintained its strategic relations with Africa at the highest level under recent AK Party governments in the ...