Ana içeriğe atla

Kayıtlar

2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

NELSON MANDELA: UZUN SOLUKLU BİR ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde akademik çalışmalarım nedeni ile beş yıl kalmıştım. 2003 yılında Güney Afrika'ya ilk gittiğimde beyaz ile siyah ayrımını ülkenin her yerinde görmek çok kolaydı. Örneğin, eğitim gördüğüm üniversite eski ismi ile Rand Afrikaans Üniversitesi Apartheid rejimi tarafından 1967 yılında sadece beyazların eğitim görebilmesi için kurulmuştu. 5 Aralık 2013 tarihinde 95 yaşında hayata veda eden Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi devlet başkanı olan Nelson Mandela'nın gerek kendi ülkesinde gerekse dünya siyasetinde çok önemli bir yeri vardır. Hukuk eğitimini siyahların eğitimi için kurulan Fort Hare Üniversitesi'nde alan Mandela, ülkenin ilk siyah avukatı oldu. 46 yaşında iken ömür boyu hapse mahkum edildi. Mandela'nın önemini ve özgürlük mücadelesindeki rolünü kısaca üç başlık altında inceleyebiliriz.

1. Güney Afrika'da Özgürlük Mücadelesindeki Rolü: Güney Afrika'da 1915 yılında kurulan Ulusal Parti, 1948 ile 1994 yılları arasında …

My New article is published by Africa Insight

Siradag, A. (2013). The Making of the New Turkish Foreign and Security Policy towards Africa: The Rationale, Roots and Dynamics.Africa Insight,Vol. 43, No. 1, pp. 15-31.


 http://reference.sabinet.co.za/document/EJC142216

TURKEY'S SECURITY POLICY IN AFRICA

Turkey's Security Policy in Africa   
Turkey has begun to take on global responsibilites in sustaining international peace, security and stability at international organisations since 2002. With regard to security perceptions, the concept of security had limited meaning before 2000. In parallel to the increasing international role in world politics, the scope of the concept of security has started to change significantly. During the Cold War era, the security concept had been mainly shaped by the West so that Turkey could not create a dynamic or independent concept of security or contribute to global peace and security. It can be said that it failed to develop a strategy to develop its social, economic, and political relations with Africa or play any active role in international peace and security in Africa due to the lack of the concept of security until 2000. Concepts need to be created according to societies' social, economic, and political needs. After 2000, the scope of th…