24 Mart 2015 Salı

Yeni Makalem: Türkiye’nin Sahraaltı Afrika Politikası


Yeni Makalem SETA'da yayınlandı:

Türkiye’nin Sahraaltı Afrika Politikası 

Özet
 

Türkiye'nin son yıllarda Sahraaltı Afrika ülkeleri ile artan ilişkileri, Türk Dış Politikası (TDP)`nın çok boyutlu bir derinlik kazanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası politikadaki yeni gelişmeler ve Türkiye'deki değişen iç dinamikler, Türkiye'nin Afrika ile olan ilişkilerinin yeniden tanımlanmasını zorunlu kılmıştır. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte Türkiye-Afrika ilişkileri, TDP`de en fazla ihmal edilen konulardan birisi olmuştur. Bu makale Türkiye'nin Sahraaltı Afrika bölgesi ile siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerini incelemekte ve bu coğrafi bölge ile artan ilişkilerini etkileyen dinamikler ve sorunlar araştırılmaktadır. Türkiye'nin Sahraaltı Afrika ülkeleri ile gelişen ilişkilerinin doğru bir zeminde değerlendirilebilmesi için Sahraaltı Afrika teriminin kısa tarihi ve bu bölgenin uluslararası politikadaki yeri ve önemi kısaca ele alınacaktır.   

Sıradağ, A. (2015). Türkiye'nin Sahraaltı Afrika Politikası. Türk Dış Politikası Yıllığı 2013, (Editörler: Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Balcı). Ankara: Seta Yayınları, pp. 395-414.

http://setav.org/tr/turk-dis-politikasi-yilligi-2013/kitap/18563Turkey-Africa alliance: Evolving patterns in security relations

ABSTRACT Turkey has maintained its strategic relations with Africa at the highest level under recent AK Party governments in the ...